top of page

Samma råvara,

ny form.

Samtliga PLOG-pulver tillverkas av färska, svenska råvaror. Steget från den ursprungliga råvaran till pulver är kort och inga tillsatser förekommer - helt enkelt för att vi vill att våra produkter motsvarar den äkta råvaran, men i en form som öppnar för nya användningsområden.

Läs om tillverkningsprocessen nedan!

1

Råvaran skördas, tvättas och rensas.

2

Rotfrukterna skivas och ur bären pressas vätska som blir till juice.

3

Råvarorna dehydreras (torkas) under 42 grader för att bevara all näring. Den milda torkningen gör att pulvren räknas som rawfood.

4

Råvarorna mals varsamt till pulver i moderna maskiner och hamnar sedan i en PLOG-påse!

bottom of page