top of page
Pres-Juice_PLOG_DVH-komprimerad-5.jpg

Nyheterna från PLOG

är märkta med Svensk märkning: "Från Sverige".

Märkningen "Från Sverige" är en tydlig ursprungsmärkning som gör det enklare att välja livsmedel och växter med svenskt ursprung. När allt fler medvetet kan välja svenskt bidrar det till en ökad produktion av livsmedel i Sverige och en levande landsbygd. Fler och fler konsumenter  tycker det är viktigt att råvaran är svensk och att maten produceras i Sverige. 

Krav för certifiering/märkning:

1. Odling har skett i Sverige.

2. All förädling och packning har gjorts i Sverige.

Läs mer om Svensk märkning här

bottom of page