top of page

5 anledningar att välja svenskodlat.

Varannan tugga är importerad

1980 var Sverige självförsörjande på samtliga baslivsmedel. Idag är siffran nere på 50%. För att fylla butikshyllorna med resterande 50% är vi beroende av import. Morötter, socker och spannmål är de enda livsmedel som Sverige idag klarar att producera själva. Detta kan jämföras med Finland vars siffra är 80% och Danmarks 130%.

Dessa siffror ger dock inte en helt sanningsenlig bild, eftersom produktion av livsmedel är en integrerad kedja som involverar allt från utrustning och arbetskraft till råvaror och förpackningar. Tas hela produktionskedjan med i beräkningen är Sveriges självförsörjning snarare nere på en ensiffrig procent.

 

Källor: LRF, Från Sverige, Livsmedelsverket.

[1] Klimatsmart

Bär, frukt och grönt från Sverige har betydligt lägre klimatpåverkan än snittet. T.ex. har energiförbrukningen i svenska växthus halverats sedan år 2000 och i hög grad används förnyelsebar energi. Vi har dessutom EU:s lägsta förbrukning av grundvatten. En enkel jämförelse i matbutiken: ett äpple från Nya Zeeland har krävt ca 7,5 gånger mer energi än ett svenskt äpple.

[2] Restriktiv

användning av bekämpningsmedel

Det nordiska klimatet ger naturligt goda förutsättningar för en restriktiv användning av bekämpningsmedel. Det svala klimatet gör att många svampar och insekter trivs sämre. I snitt är resterna av bekämpningsmedel 7 gånger högre i importerade varor.

[3] Arbetstillfällen

Livsmedelsbranschen är Sveriges tredje största näringsgren och en av de mest geografiskt spridda industrierna. Genom att välja svenskodlat vet man att produktionen skett under goda arbetsförhållanden som lever upp till svensk lagstiftning.

[4] Självförsörjning

Ju högre grad av självförsörjning desto mindre sårbart är Sverige i händelse av en internationell kris. Vi har idag lägst grad av själv- försörjning i Norden, men goda förutsättningar att höja den.

[5] En levande landsbygd

En stor efterfrågan på svenskodlade varor leder till en levande landsbygd, med arbeten, större resurser, ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald.

bottom of page